Guryon
Featured Program

Guryon: Send kids to college

Guryon aims to send senior high school graduates from rural areas to top universities in the country by helping them apply for scholarships and pass entrance exams. Sponsor their materials and exam fees with your donation!
Read more
Give to: GIVE
Share on Facebook |Our Donors
1
Comments

Profile
Founded on:
2019-05-19
Phone:
639655729599
Address:
Brgy. Lalig, Tiaong, Quezon, Philippines
About
Tinatanaw: Pag-asa at pagsisikap ng mga mag-aaral magtamasa ng de-kalidad na edukasyon sa kabila ng kasalatan sa puhunan. Layunin: Magtulay ng mga mag-aaral tungo sa mga oportunidad pang-edukasyon sa pamamagitan ng paggabay sa mga lakbayin at paglinang sa kakayahang pang-akademiko nila.
Read more